Uốn lạnh Objdian

Uốn lạnh Objdian

Uốn lạnh objdian 500ml màu trắng

  • 343
  • Uonlanhobjdian
  • 150.000đ

Uốn lạnh objdian giúp mái tóc tạo độ soăn bóng mềm sử dụng cho uốn lạnh ,mùi hương thơm là thương hiện quốc dân với các chủ salon trên cả nước 

Sản phẩm khác