Thuốc uốn Andyco

Thuốc uốn Andyco

Uốn andyco 1000ml

  • 595
  • 335.000đ

Uốn phục hồi andyco giúp tóc tạo độ soăn bóng mêmt mượt, giúp phục hồi cấu trúc tóc từ sâu bên trong đăc biết mùi hương rất thơm không chưa thành phần độc hại rất phút hợp cho anh chị salon dùng máy lạnh 

Sản phẩm khác